Victoria Beckham luôn dạy các con phải thật chăm chỉ

Dân trí Ca sỹ nổi tiếng một thời luôn nói với các con rằng không có thành công nào tới mà không nhờ chăm chỉ, nỗ lực.

10:05 - 25/05/2018
2-15272168771891294999718.jpg
3-1527216877192791779296.jpg
4-1527216877196160259595.jpg
5-1527216877198410761621.jpg
2971532216383107595794546099997589283799040n-15272168587301983309974.jpg
317115177937730174829462165131608489721856n-1527216860640762697781.jpg
311025074453257759246625675251037678600192n-15272168627781609853117.jpg

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Tag :
Loading...