Hành trình gian nan thoát khỏi hang của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt

Để ra khỏi hang Tham Luang, mỗi em phải đi bộ và lặn gần 5 km dưới sự giúp đỡ của hai cứu hộ viên chuyên nghiệp.

04:07 - 13/07/2018
hanh-trinh-thoat-khoi-hang-cua-doi-bong-nhi-thai-lan-mac-ket-1531112947_500x300.jpg
 
 
Hành trình thoát khỏi hang của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt
 

Video: CBS, StraitsTimes

Thành Nguyễn

Loading...