Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố thêm tội gây thất thoát tài sản nhà nước

Mở rộng điều tra việc mua bán trái phép nhà công sản ở Đà Nẵng, Bộ Công an khởi tố thêm tội danh với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm").

06:08 - 09/08/2018
Vu-Nhom-3957-1532953937-4846-1533808900.jpg

Ãng Phan VÄn Anh VÅ© tại TAND Hà Ná»i ngày 30/7. Ảnh: TTXVN

Ngày 8/8, CÆ¡ quan Cảnh sát Äiá»u tra (Bá» Công an) ra quyết Äá»nh khá»i tá» bá» can vá»i Phan VÄn Anh VÅ© (VÅ© "Nhôm") vá» tá»i Vi phạm quy Äá»nh vá» quản lý, sá»­ dụng tài sản Nhà nÆ°á»c gây thất thoát, lãng phí, theo Äiá»u 219 Bá» luật Hình sá»± 2015.

Nhà chức trách cho hay viá»c khá»i tá» nằm trong diá»n biến má» rá»ng Äiá»u tra vụ án Vi phạm quy Äá»nh vá» quản lý, sá»­ dụng tài sản Nhà nÆ°á»c gây thất thoát, lãng phí Äược khá»i tá» ngày 17/4 có liên quan nhiá»u cá»±u lãnh Äạo cấp cao tại Äà Nẵng.

Trong ngày 8/8, tại vụ án này, CÆ¡ quan Cảnh sát Äiá»u tra (Bá» Công an) Äã khá»i tá» bá» can vá» cùng tá»i danh vá»i bá»n cá»±u lãnh Äạo doanh nghiá»p nhà nÆ°á»c tại Äà Nẵng. Bá»n bá» can Äược tại ngoại và bá» nghi ngá» có liên quan trách nhiá»m trong viá»c bán ít nhất 4 nhà công sản cho Phan VÄn Anh VÅ© á» quận Hải Châu - Äá»a bàn trung tâm Äà Nẵng.

Các nhà, Äất công sản trên Äược bán, sang nhượng dÆ°á»i thá»i hai cá»±u Chủ tá»ch UBND TP Äà Nẵng là ông Trần VÄn Minh (63 tuá»i, Chủ tá»ch Äà Nẵng giai Äoạn nÄm 2006-2011) và ông VÄn Hữu Chiến (64 tuá»i, Chủ tá»ch Äà Nẵng nÄm 2011-2014).

Bá»n tháng trÆ°á»c, ông Minh, Chiến bá» khá»i tá» vá» tá»i Vi phạm quy Äá»nh vá» quản lý, sá»­ dụng tài sản nhà nÆ°á»c gây thất thoát, lãng phí (Äiá»u 219 Bá» luật Hình sá»± nÄm 2015) và Vi phạm các quy Äá»nh của nhà nÆ°á»c vá» quản lý Äất Äai (Äiá»u 229 Bá» luật Hình sá»± nÄm 2015).

Phan VÄn Anh VÅ©, 43 tuá»i, là Äại gia bất Äá»ng sản có tiếng á» Äà Nẵng. Chiá»u 30/7, TAND Hà Ná»i sau má»t ngày xét xá»­ kín, tuyên phạt ông VÅ© 9 nÄm tù. Äá»ng phạm trong vụ án này, ông Phan Hữu Tuấn (63 tuá»i, cá»±u trung tÆ°á»ng, cá»±u phó tá»ng cục trÆ°á»ng Tá»ng cục Tình báo, Bá» Công an) bá» phạt 7 nÄm và Nguyá»n Hữu Bách (55 tuá»i, cá»±u cán bá» Bá» Công an) nhận mức án 6 nÄm.

Do liên quan nhiá»u vụ án, ông VÅ© hiá»n bá» khá»i tá» vá» hàng loạt tá»i danh, trong Äó có Lợi dụng chức vụ, quyá»n hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng chức vụ, quyá»n hạn chiếm Äoạt tài sản; Vi phạm quy Äá»nh vá» quản lý, sá»­ dụng tài sản Nhà nÆ°á»c gây thất thoát, lãng phí...

Loading...