CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

http://quanhta.com.vnkhông bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được http://quanhta.com.vn sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Tại http://quanhta.com.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. http://quanhta.com.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. http://quanhta.com.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau: