Am Lich Dương Lịch 29-4-2017
Duong lich Âm Lịch 4-4-2017
Tháng 4 năm 2017
Tháng 4 (Đ) năm Đinh Dậu
29
Thứ Bảy
4
Tháng : Ất Tỵ
Ngày : Bính Tuất
Giờ : Mậu Tí
Ngày hoàng đạo Giờ tốt: Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5) xem ngày hôm nay
Ngày: Tháng: XEM