Trump chỉ trích Trung Quốc trong bữa tối với giới doanh nghiệp

Tổng thống Mỹ cho rằng sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên ông không muốn nó được thực hiện.

07:08 - 09/08/2018
0b487d88-9b12-11e8-9a20-262028-9648-4507-1533803719.jpg

Tá»ng thá»ng Mỹ Donald Trump (khoanh tay) trong bữa tá»i vá»i các lãnh Äạo doanh nghiá»p hôm 7/8. Ảnh: AP.

Trong bữa tá»i cùng các lãnh Äạo doanh nghiá»p tại câu lạc bá» golf á» Bedminster, bang New Jersey, hôm 7/8, Tá»ng thá»ng Mỹ Donald Trump Äã có những chá» trích nhằm vào Trung Quá»c, Politico ÄÆ°a tin.

Theo Trump, sáng kiến Vành Äai và Con ÄÆ°á»ng do Chủ tá»ch Trung Quá»c Tập Cận Bình khá»i xÆ°á»ng tiá»m ẩn nguy cÆ¡ làm gián Äoạn thÆ°Æ¡ng mại toàn cầu. Tá»ng thá»ng Mỹ cho hay ông không muá»n Äiá»u "mang tính xúc phạm" này diá»n ra và ông Äã nói thẳng vá»i Chủ tá»ch Trung Quá»c nhÆ° vậy.

CÅ©ng trong bữa tiá»c, Trump còn ÄÆ°a ra bình luận rằng "hầu nhÆ° tất cả há»c sinh Äến từ nÆ°á»c này Äá»u là gián Äiá»p". Dù ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ tên, những ngÆ°á»i có mặt bên bàn tiá»c Äá»u cho rằng Trump ám chá» Trung Quá»c.

Bữa tá»i có sá»± tham gia của 13 giám Äá»c Äiá»u hành từ các tập Äoàn lá»n nhÆ° Pepsi, Fiat, Boeing... cùng má»t sá» ngÆ°á»i bạn lâu nÄm của Trump. Äây là dá»p ÄỠông lắng nghe ý kiến của giá»i doanh nghiá»p vá» tình hình kinh tế hiá»n tại cÅ©ng nhÆ° các Æ°u tiên và dá»± Äá»nh há» Äặt ra trong thá»i gian tá»i.

VÄn phòng Äại diá»n thÆ°Æ¡ng mại Mỹ (USTR) hôm qua công bá» danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quá»c vá»i tá»ng trá» giá 16 tá»· USD sẽ bỠáp thuế từ ngày 23/8. Vá»i viá»c công bá» danh sách má»i, Mỹ Äã áp thuế 25% vá»i 50 tá»· USD hàng hóa Trung Quá»c. Äáp lại, Bá» ThÆ°Æ¡ng mại Trung Quá»c cÅ©ng tuyên bá» sẽ thu thuế nhập khẩu vá»i 16 tá»· USD hàng Mỹ, bắt Äầu từ ngày 23/8.

Giá»i chuyên gia hiá»n lo ngại vá» khả nÄng ná» ra má»t cuá»c chiến tranh thÆ°Æ¡ng mại giữa Mỹ và Trung Quá»c khi hai bên Äá»u tá» ra cứng rắn, không nhượng bá».

Loading...