Thư giãn với phép đảo chữ cái trong tiếng Anh

Dân trí Hôm nay, chúng tôi mời bạn kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh với phép đảo chữ cái (trong tiếng Việt thì gọi là phép nói lái) về các từ chỉ thức ăn, đồ ăn, trái cây. Theo đó, bạn sẽ chọn ra từ chỉ 1 trong 3 món ăn trong hình là từ đảo chữ cái của hình trước đó. Vốn từ tiếng Anh của bạn có đủ để làm trắc nghiệm từ đồng nghĩa này? Chỉ người cực giỏi tiếng Anh mới đạt điểm tối đa bài trắc nghiệm này

06:01 - 14/01/2018

Bạn xem xét ví dụ về phép đảo chữ cái nhé:

Trong hình này có một cái cọc (trong tiếng Anh là “stake”).

stake-1515926384429.jpg

Có 3 hình chỉ đồ ăn gồm: phó mát (tiếng Anh là “cheese”), bít tết (tiếng Anh là “steak”), sữa (tiếng Anh là “milk”).

Ở đây, từ “steak” là từ đảo chữ cái của “stake”.

steak-1515926430601.jpg

Tương tự như vậy, bạn tìm từ đảo chữ cái trong loạt hình dưới đây nhé:

1. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

beard-1515926494400.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p1-1515926518110.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

2. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

maps-1515926632898.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p2-1515926518119.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

3. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

yards-1515926804754.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p3-1515926518123.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

4. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

fires-1515926715402.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p4-1515926518170.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

5. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

melon-1515926687389.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p5-1515926518173.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

6. Món ăn nào là từ đảo chữ cái của hình này?

apes-3-1515926851468.jpg

Từ nào trong tiếng Anh chỉ hình này?

p6-1515926518176.jpg

Trong 3 món ăn này, món ăn nào là từ đảo chữ cái của từ trong hình trên?

ĐÁP ÁN:

1) BEARD --> BREAD

2) MAPS --> SPAM

3) MILE --> LIME

(1.760 yards = 1 mile)

4) FIRES --> FRIES

5) MELONS --> LEMONS

6) APES --> PEAS

Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong việc học tiếng Anh!

Xuân Vũ

Tổng hợp

Tag :, ,
Loading...