Hành trình ba thập kỷ phủ xanh sa mạc lớn thứ 7 Trung Quốc

Sau 30 năm nỗ lực chống sa mạc hóa, 1/3 diện tích sa mạc Kubuqi ở Nội Mông đã được cải tạo để trồng trọt và chăn nuôi.

02:08 - 09/08/2018
hanh-trinh-ba-thap-ky-phu-xanh-sa-mac-lon-thu-7-trung-quoc-1533783327_500x300.jpg
 
 
Hành trình ba thập ká»· phủ xanh sa mạc lá»n thứ 7 Trung Quá»c
Loading...